prof. Wojciech Fudala

Urodzony w 1988 roku w rodzinie o długich artystycznych tradycjach. Wieloletni student prof. Pawła Głombika, absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Jako stypendysta Rządu Belgii ukończył z najwyższym wyróżnieniem Królewskie Konserwatorium Muzyczne w Brukseli w klasie wiolonczeli prof. Jeroen’a Reuling’a. Studiował również w elitarnym instytucie muzycznym Chapelle Musicale Reine Elisabeth w Waterloo, gdzie kształcił się pod kierunkiem Gary’ego Hoffman’a. Swoje umiejętności szlifował na licznych kursach mistrzowskich pod okiem takich pedagogów, jak Francois Guye, Ivan Monighetti, Catalin Ilea, Julius Berger, Peter Wispelwey, Ralph Kirchbaum.

W roli solisty zadebiutował w 2007 roku wykonując koncert wiolonczelowy a-moll C. Saint-Saens’a z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją maestro Jerzego Koska. Od tego momentu prowadzi bogatą działalność artystyczną, koncertując z polskimi oraz zagranicznymi orkiestrami (m.in.: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej, Akademicka Orkiestra Symfoniczna im. K. Szymanowskiego, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej, Polska Filharmonia Bałtycka, Brussels Chamber Orchestra, Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, Orchestre Royale Philharmonique de Liege, Przemyska Orkiestra Kameralna), współpracując z takimi dyrygentami, jak Augustin Dumay, Eiji Oue, Łukasz Borowicz, Christian Arming, Michael Guttman, Wojciech Rodek, Massimiliano Caldi. Jest regularnie zapraszany na festiwale muzyczne w całej Europie. Występował w najważniejszych polskich salach koncertowych, jak również w Palais de Beaux Arts w Brukseli, Wielkiej Sali Królewskiego Konserwatorium w Brukseli, Palacio de Festivales Santander oraz Casa da Musica w Porto. Dokonał nagrań płytowych dla wytórni Chandos, Cd Accord, Acte Prealable, ZigZag Territoires.

Jest laureatem konkursów muzycznych w kraju i za granicą, między innymi: wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Kameralnym im. B. Hubermana w Częstochowie wspólnie z pianistą Marcinem Mogiłą, II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej oraz nagroda specjalna za wykonanie utworu napisanego na zamówienie konkursu (2010), III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. D. Poppera w Varpalocie (2004), I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. E. Baert w Brukseli (2010), I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. A. Prohasku w Koszycach (2002,2004).

Za swoje osiągnięcia był nagradzany przez polskie i zagraniczne instytucje artystyczne: Nagroda Ministra Kultury dla wybitnego młodego artysty, Nagroda Prezydenta Miasta Katowice, Nagroda fundacji Mecenagora, Nagroda im. Ingeborg Koberle. Był stypendystą belgijskiego rządu oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Był też objęty programem stypendialnym Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Bardzo istotną częścią działalności Wojciecha Fudali jest kameralistyka. Podczas mistrzowskich kursów kameralnych pracował m.in. pod kierunkiem Marii Szwajger-Kułakowskiej, Quatour Schumann, Apollon Musagete Quartett. Występował z takimi artystami, jak Christoph Schiller, Gary Hoffman, Giovanni Sollima, Francois Guye, Maria Szwajger-Kułakowska, Priya Mitchel, Piotr Tarcholik, Lorenzo Gatto, Piotr Reichert, Szymon Marciniak, Mateusz Borowiak, Eldar Nebolsin. Od roku 2017 regularnie występuje z pianistą Michałem Rotem.

Wojciech Fudala jest członkiem i założycielem Polish Cello Quartet. Zespół ten prowadzi dynamiczną działalność artystyczną wykonując utwory oryginalnie pisane na kwartet wiolonczelowy. Wspólnie z członkami zespołu od kilku lat organizuje Międzynarodową Akademię Wiolonczelową w Nysie.

Wojciech Fudala od 2014 roku jest solistą grupy wiolonczel w Orkiestrze Symfonicznej Narodowego Forum Muzyki im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu. Od 2018 roku jest wykładowcą w Akademii Muzycznej im. G. K. Bacewiczów w Łodzi. Gra na francuskim instrumencie zbudowanym przez Jules Merciolle w 1933 roku. Instrument ten został mu powierzony dzięki wsparciu NFM we Wrocławiu.