Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu

O zorganizowanym ruchu muzycznym w Przemyślu można mówić począwszy od lat sześćdziesiesiątych ubiegłego wieku. W listopadzie 1865 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Tymczasowego Wydziału, czyli zarządu Towarzystwa Muzycznego, a w roku następnym rozpoczęło ono działalność. Niektórzy badacze dziejów miasta podają za „Monografią” Hausera rok 1862, jako początek owej działalności. Tak, czy inaczej, jest to na pewno najstarsze z przemyskich stowarzyszeń kulturalnych. Pierwszymi prezesami Zarządu byli kolejno – Aleksander Dworski i Walery Waygart, a pierwszym dyrektorem muzycznym – Franciszek Lorenz, kierownik chóru katedralnego. Statut uchwalono dopiero w 1869 roku. Cele Towarzystwa koncentrowały się wokół popularyzacji w społeczeństwie wartościowej muzyki oraz kształcenia muzycznego.

Bardzo szybko wzrastała liczba członków, a zarazem składek członkowskich. Były też wpływy z koncertów – coraz bardziej w mieście popularnych. Pod koniec XIX wieku można było już wypłacać honorarium dyrektorowi muzycznemu. Schyłek wieku to ożywiona działalność orkiestry i dwóch chórów oraz prowadzonej przez Towarzystwo szkoły muzycznej. Szkoła po kilkunastu latach upadła, ale też w międzyczasie powstały w Przemyślu inne placówki kształcenia muzycznego. Towarzystwo dawało przeciętnie kilkanaście koncertów rocznie. Zasłynęło udziałem w licznych imprezach jubileuszowych i patriotycznych. Warto wspomnieć, że na odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza w 1898 roku, przygotowano nawet kantatę specjalnie napisaną przez długoletniego dyrektora artystycznego, wybitnego muzyka, Ludwika d’Arma Dietza. Od początku swej działalności Towarzystwo owocnie współuczestniczyło również w amatorskim ruchu teatralnym.

W okresie międzywojennym, zdecydowanie najlepszym w dziejach towarzystwa, znacznie wzrosła liczba członków i wzmogła się praca artystyczna oparta na 40-osobowej orkiestrze i trzech, a później jednym, ale za to 250-osobowym chórze! Zespół wykonywał coraz ambitniejszy repertuar, żeby wymienić choćby kantaty Moniuszki „Widma” i „Milda”, czy oratorium Roberta Schumanna „Wędrówka róży”. Rok 1924 to początek blisko czterdziestoletniej współpracy z przemyskimi miłośnikami muzyki profesora Leona Edwarda Jurczyńskiego, wybitnego dyrygenta i znakomitego chórmistrza. Dyrygował on także pierwszym koncertem po II wojnie – „Porankiem Polskich Kolęd”, w styczniu 1945 roku.

W latach powojennych wznowiono pracę we wszystkich zespołach, a także działalność koncertową na rzecz mieszkańców miasta. Rozwijano też działania edukacyjne – m.in. prowadzono kilka, a w latach osiemdziesiątych kilkanaście – wraz z filiami – ognisk muzycznych w małych miejscowościach regionu. W tym okresie zdarzały się zarówno sukcesy, jak i chwile załamań, by wreszcie, w związku z przejęciem wielu dawnych zadań Towarzystwa przez inne placówki kulturalne, zmienić koncepcję działania. I tak, od 1972 roku datuje się ścisła współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną. Zespoły instrumentalne zorganizowano z pedagogów i uczniów Szkoły. Również chór zasilany był uczniami Średniej Szkoły Muzycznej. Chór ten odnosił w owym czasie znaczące sukcesy artystyczne.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych siedzibą Towarzystwa zostaje Zespół Szkół Muzycznych na Zasaniu. Niestety, niedługo potem, dawny lokal wynajmowany przez Towarzystwo w latach 1945 – 1976 w zabytkowym budynku przy ulicy 1-Maja 6a, nigdy odpowiednio nie remontowany z powodu braku środków i błędnych decyzji władz administracyjnych, popadł w kompletną ruinę.

Lata dziewięćdziesiąte to kolejne zmiany: przeprowadzka do nowego, samodzielnego lokalu w Rynku, z własną salą koncertowa. Towarzystwo, oprócz prowadzenia ognisk muzycznych oraz audycji i innych akcji umuzykalniających dla młodzieży, koncentruje się na organizowaniu koncertów, w znacznej mierze w wykonaniu profesjonalnych artystów z kraju i zagranicy. Od 1984 roku kontynuowana jest cykliczna impreza „Przemyska Jesień Muzyczna”, zaś dzięki bliskim kontaktom z Konsulatem Austriackim w Krakowie, i jego znaczącej pomocy finansowej, od 1990 roku przemyscy melomani mają okazję uczestniczyć w koncertach muzyków z Austrii.
   

 

Ewa Lis

    Strona internetowa Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu - towarzystwomuzyczne.pl

początek

Kontakt

Agnieszka Kucab-Weryk
Towarzystwo Muzyczne
Rynek 5
37-700 Przemyśl
tel. 784 034 618
(w godz. 9.00 - 11.00)

początek

Organizatorzy

początek

Współorganizatorzy

 

początek

Partnerzy

początek


Strona, którą oglądasz zapisuje na Twoim komputerze pliki cookie (ciasteczka). Wykorzystywane są one przez usługę Google Analytics do zapamiętywania informacji statystycznych takich jak Twoja lokalizacja, system operacyjny itp. Zapisane ciasteczka możesz bez żadnych konsekwencji dla działania strony skasować, możesz też ograniczyć w ustawieniach przeglądarki tworzenie takich plików.